Home » Освітній процес » Дистанційне навчання » Про затвердження Порядку міжвідомчої взаємодії з питань вручення здобувачам освіти, які перебувають за межами України, документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, виданих в умовах воєнного стану в Україні

Про затвердження Порядку міжвідомчої взаємодії з питань вручення здобувачам освіти, які перебувають за межами України, документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, виданих в умовах воєнного стану в Україні

Наказ МОН № 538/192 від 09 червня 2022 року

Відповідно до частини третьої статті 571 Закону України «Про освіту», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 1333/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указу Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженого Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (зі змінами), пункту 9 Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 281 (зі змінами), Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800, з метою забезпечення видачі документів про базову середню освіту та загальну середню освіту випускникам шкіл в умовах воєнного стану в Україні НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок міжвідомчої взаємодії з питань вручення здобувачам освіти, які перебувають за межами України, документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, виданих в умовах воєнного стану в Україні, що додається.

2. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Єресько О.), департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) Міністерства освіти і науки України забезпечити виконання Порядку, довести цей наказ до відома органів управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Департаменту  фінансово-адміністративного менеджменту  (В. Лук’янов), Управлінню закордонного українства та гуманітарного співробітництва (Дір Л.) Міністерства закордонних справ України довести цей наказ до відома керівників закордонних дипломатичних установ України та забезпечити передачу і вручення документів про базову середню освіту та повну загальну освіту здобувачам освіти.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Рогову В. та Державного секретаря Міністерства закордонних справ України Банькова О.

Міністр освіти і науки України                                      Сергій Шкарлет

Міністр закордонних справ України                           Дмитро Кулеба

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН та МЗС
від 09 червня 2022 року
№ 538/192

ПОРЯДОК
міжвідомчої взаємодії з питань вручення здобувачам освіти, які
перебувають за межами України, документів про базову середню освіту
та повну загальну середню освіту, виданих в умовах воєнного стану в Україні

1. Цим Порядком визначається механізм взаємодії органів виконавчої влади, спрямованої на забезпечення вручення особам, які перебувають за межами України (далі – випускники), документів про базову та повну загальну середню освіту та додатків до них (далі – документи про освіту), виданих закладами освіти впродовж дії воєнного стану в Україні чи окремих (її місцевостях, оголошеного у встановленому порядку.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про повну загальну середню освіту» та Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 13.08.2007 № 737), та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 р. за № 201/8800.

3. Міжвідомчу взаємодію з метою організації надання випускникам документів про освіту здійснюють Міністерство освіти і науки України (далі – МОН), Міністерство закордонних справ України (далі – МЗС), органи управління у сфері освіти обласних, Київської міської державних адміністрацій (далі – органи управління у сфері освіти), закордонні дипломатичні установи України (далі – ЗДУ).

4. Міжвідомча взаємодія на загальнодержавному рівні в Україні координується МОН, а за її межами – МЗС. Департаменти (управління) освіти обласних, Київської міської державних адміністрацій (далі – департаменти освіти) є регіональними координаторами міжвідомчої взаємодії з питань організації вручення випускникам документів про освіту в Україні. ЗДУ організовують вручення випускникам документів про освіту в країні перебування (відповідальності).

5. ЗДУ в країні перебування організовує вручення випускникам документів про освіту на підставі заяви, яка подається до закладу загальної середньої освіти (далі – заклад освіти), який замовив документ про освіту, відповідно до додатку 1. Заява (її сканована копія чи фотокопія) може бути подана одним з батьків, опікуном, іншим законним представником, родичем здобувача освіти або повнолітнім здобувачем освіти (далі – заявник), а в окремих випадках – самим здобувачем освіти нарочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб за вибором заявника. Заява зберігається у закладі загальної середньої освіти протягом трьох років.

6. Керівник закладу освіти не пізніше п’яти днів після отримання документів про освіту на підставі заяв, що надійшли до закладу освіти, формує пакети документів про освіту із копіями заяв випускників окремо по кожній ЗДУ та разом із реєстром у двох примірниках відповідно до додатку 2 направляє їх до органу управління у сфері освіти територіальної громади (далі – управління освіти). Один примірник реєстру залишається у закладі освіти, другий – передається управлінню освіти для подальшої передачі відповідним органам.

7. У книзі (журналі) обліку і видачі документів про освіту робиться запис «надіслано до ____________________________________________________________________________

(назва ЗДУ)

для вручення відповідно до заяви (прізвище, ініціали випускника)».

8. Управління освіти складає акт про отримання із закладу освіти пакету документів про освіту в двох примірниках (для закладу освіти та управління освіти) відповідно до додатку 3, не пізніше трьох днів після отримання пакету документів формує пакети документів окремо по кожній ЗДУ та разом із реєстрами закладів освіти та реєстром згідно з додатком 4 у двох примірниках направляє їх до департаменту освіти. Один примірник реєстру залишається в управлінні освіти, другий – передається департаменту освіти.

9. Департамент освіти складає акт про отримання з управління освіти пакету документів про освіту в двох примірниках (для управління освіти та департаменту освіти) відповідно до додатку 5, не пізніше трьох днів після отримання пакету документів формує пакети документів окремо по кожній ЗДУ та разом із реєстрами закладів освіти та реєстром згідно з додатком 6 направляє їх до МОН. Один примірник реєстру залишається в департаменті освіти, другий – передається МОН.

10. МОН складає акт про отримання з департаменту освіти пакету документів про освіту в двох примірниках відповідно до додатку 7, не пізніше трьох днів після отримання пакету документів формує пакети документів окремо по кожній ЗДУ та разом із реєстрами закладів освіти та реєстром згідно із додатком 8 направляє їх до МЗС. Один примірник реєстру залишається в МОН, другий – передається МЗС.

11. МЗС складає акт про отримання від МОН пакету документів про освіту у двох примірниках (один – для МЗС, другий – для МОН) відповідно до додатку 9 та згідно з Інструкцією про облік персоналізованих бланків паспорта для виїзду за кордон, посвідчення закордонного українця, бланків документів та бланків суворого обліку у закордонних дипломатичних установах України, затвердженої наказом МЗС від 20.12.2017 № 570 (далі – Інструкція про облік персоналізованих бланків), обліковує документи про освіту та формує пакети документів про освіту по кожній ЗДУ та дипломатичною поштою або в інший дозволений спосіб, направляє отримані від МОН пакети документів про освіту разом із реєстром до ЗДУ.

12. Вручення документів про освіту випускникам або їх законним представникам здійснюється ЗДУ під розписку згідно з додатком 10. ЗДУ складаються акти про вручення документів про освіту, які відповідно до Інструкції про облік персоналізованих бланків, передаються в МЗС разом із розписками про вручення документів про освіту. МЗС надсилає акти про вручення документів про освіту та розписки про вручення документів про освіту МОН. Копії розписок зберігаються у ЗДУ протягом трьох років.

13. Розписки про вручення документів про освіту передаються МОН у зворотному порядку відповідно департаменту освіти, управлінню освіти, закладу освіти. Заклад освіти підшиває розписки до книги (журналу) обліку і видачі документів про освіту.

Генеральний директор директорату
дошкільної, шкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти Міністерства
освіти і науки України                                                       Олег Єресько

Начальник Управління закордонного
українства та гуманітарного
співробітництва Міністерства
закордонних справ України                                           Лариса Дір


Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Календар

Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930