Home » Освітній процес » Дистанційне навчання » Організація дистанційного навчання в МЗОШ №57 імені Т.Г.Шевченка

Організація дистанційного навчання в МЗОШ №57 імені Т.Г.Шевченка

Дистанційне навчання в МЗОШ №57 імені Т.Г.Шевченка – освітня система на основі комп’ютерних телекомунікацій з використанням сучасних педагогічних та інформаційних технологій. Організація дистанційного навчання здійснюється на основі «Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти» (наказ МОН від 8 вересня 2020 року №1115, набуло чинності 16.10.2020).

Всі класи школи оснащені комп’ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет, тому вчителі мають змогу готувати та повноцінно  проводити дистанційні заняття.

Організація освітнього процесу забезпечує регулярну та змістовну взаємодію суб’єктів дистанційного навчання, з використанням форм індивідуальної та колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів, а також здійснення ними самоконтролю під час навчання. Дистанційне навчання здійснюється  в асинхронному  та синхронному режимах (не менше 30%).

Для учнів, це: Навчання у зручному темпі у  зручний час, як самостійного так й онлайн, що значно підвищує рівень засвоєння навчального матеріалу та привчає учнів до самодисципліни: самостійність, мотивація, відповідальність, цифрова компетентність, критичне мислення. Ця система освіти навчає мислити та аналізувати і, як наслідок, успішно готує учнів до реального життя та усвідомленого вибору професії.

Для вчителів, це: Створення, експертиза освітніх електронних ресурсів (дистанційних курсів, тестів, презентацій тощо). Тьюторство онлайн. Фасилітація (підтримка) онлайн. Прозорість оцінювання. Вибір цифрових інструментів для організації співпраці учнів, практичної, проєктної роботи. Розвиток цифрової компетентності.

Для батьків, це: Збільшення контролю навчання дітей. Забезпечення доступності навчальних ресурсів. Розвиток цифрової компетентності

Основними критеріями при організації дистанційного навчання було визначено:

 1. вибір єдиної платформи.
  1. формування навчального контенту з врахуванням наступних критеріїв: доступність, зрозумілість, максимально можливе пояснення матеріалу, налагодження дослідницької роботи, практичного виконання завдань.
  1. дотримання санітарних норм при організації синхронного та асинхронного режимів роботи, дозованість матеріалу (для уникнення перевантаження учнів);
  1. чітке і систематичне здійснення зворотного зв’язку.

З березня по вересень 2021 р. школа є співорганізатором пролонгованого обласного семінару-практикуму з МОІППО «Створення та реалізація інформаційної системи ЗЗСО на основі хмарних технологій».

1.ЄДИНА ПЛАТФОРМА

Школа підключена до системи Google Workspace for Education, яка:

 • Повністю дозволяє організувати взаємодію між усіма учасниками освітнього процесу (учні, вчителі, батьки,  адміністрація);
  • Система  дозволяє підключати дітей будь-якого віку, є захищеною; встановлюються різні рівні доступу  до документів та сервісів для різних категорій учасників освітнього процесу. При здійсненні відповідних налаштувань адміністратора платформи Google Workspace підключення до GoogleClass   та GoogleMeet можливо виключно для учасників певної групи (класу), які мають виключно корпоративний акаунт
  • Автоматично організовувати та записувати відео конференції через гугл-класи  без додаткових посилань та сервісів для учнів з обмеженням  участі у конференції тільки для учасників певної групи (класу). Має вбудований сервіс для організації необмежених в часі відеоконференцій з можливістю здійснення запису GoogleMeet.
  • GoogleClass як основа організації навчальної взаємодії між вчителем та учнем дозволяє приєднувати до навчальних завдань різноманітний контент (власноруч створений учителем та розміщений на його пристроях і різноманітні Інтернет-ресурси). GoogleClass пов’язаний з усіма додатками Google, що дає змогу організувати спільну роботи учасників освітнього процесу над одним проектом шляхом налагодження спільного доступу до документів, здійснити контроль та перевірку знань за допомогою Google-форм, прикріпити результати діяльності учнів. Учитель має змогу спілкуватися як із усім класом, використовуючи стрічку повідомлень, так і з окремим учнем через приватні повідомлення. Результати освітньої діяльності доступні виключно вчителю, учню та його батьками. Перевіряючи роботу учнів, учитель має змогу залишити свої коментарі, вказати на недоліки, а учень – відредагувати роботу. Це дозволяє координувати освітню траєкторію кожного окремого учня, створювати позитивне ставлення до освітнього процесу, формувати ситуацію успіху. Крім того, завдання з усіх навчальних предметів розташовуються в єдиному місці, що значно полегшує процес отримання та виконання завдань, надає зручні можливості прослідковувати власну освітню траєкторію в одному місці.
 • ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ

Формуючи навчальні завдання, учителі підбирають та створюють такий контент, який допоміг би учням максимально ефективно оволодіти знаннями та компетенціями. Для пояснення матеріалу використовуються готові відеоролики, презентаційні матеріали, перероблені вчителями відповідно до особливостей класу, теми, власний аудіо та відео контент для висвітлення головних моментів теоретичного матеріалу, демонстрації дослідів, пояснення основних аспектів розв’язання типових завдань.

Для організації процесу синхронного дистанційного навчання використовуються онлайн-уроки через GoogleMeet, проведення котрольних робіт, написання диктантів, тестування в режимі реального часу.

Для формування практичних навичок використовуються онлайн – платформи інтерактивних завдань (наприклад, LearningApps.org, Classtime.com та інші ресурси візуалізації та інтерактивного опанування певних навчальних предметів).

Вчителями природничих наук при проведенні синхронних занять використовуються документ-камери для демонстрації проведення дослідів наживо, електронні мікроскопи тощо. Для проведення онлайн практичних та лабораторних робіт вчителями використовуються платформи симуляції, наприклад PhetColorado.

Для підготовки до ЗНО вчителями розроблені і використовуються гугл-форми завдань в форматі ЗНО як з окремих тем так і комплексні.

 • Дотримання санітарних норм

Освітній процес здійснюється відповідно до розкладу занять в синхронному чи асинхронному режимі. Відповідно до розкладу учень має відкрити відповідний GoogleClass та або приєднатися до відеозустрічі, або опрацювати матеріал уроку, виставлений вчителем в GoogleClass.  Кількість безперервної роботи перед екраном контролюється вчителем відповідно до встановлених норм Санітарного регламенту. Під час синхронних уроків проводяться вправи на зняття втоми для очей, руханки. Рекомендовані рухові вправи та вправи для очей розміщені у відповідних GoogleClass.

При створенні навчального контенту забезпечуються єдині формалізовані вимоги щодо текстових файлів (шрифт, єдині принципи наповнення, зручність та лаконічність для візуального сприйняття навчального матеріалу учнем); єдині вимоги щодо оптимального обсягу та якості відео та аудіо файлів, фото, слайдів та ін., що доповнюють текстовий навчальний матеріал і дозволяють збагатити подачу контенту, а також дозволяють учневі застосовувати всі види пам’яті та сприйняття в процесі навчання.

 • здійснення зворотнього зв’язку

Перш за все зворотній зв’язок між вчителем та учнями (батьками) здійснюється через приватні коментарі в GoogleClass. Там же учень і батьки мають змогу відстежити результати опрацювання навчальних завдань.

Окрім цього, часники освітнього процесу школи  підключені та більше 10 років використовують електронний журнал та щоденник (платформа Щоденник.юа).

Учителі-предметники систематично заносять до відповідних сторінок журналів результати навчальних досягнень учнів. Батьки мають змогу в режимі реального часу в будь-який момент переглянути результати діяльності власної дитини. З огляду на те, що журнал електронний, а процес дистанційного навчання є досить важким для всіх учасників освітнього процесу, учні мають змогу корегувати власні результати.

Значну роль у налагодженні спілкування під час дистанційного навчання відіграють і вайбер-групи класів. Вони є можливістю надання миттєвих відповідей, вирішення нагальних питань переважно батькам.

Шкільний сайт, facebook-сторінка школи, електронний щоденник та розклад занять мережі «Щоденник.ua», Google-календар, Google-класс тощо – це важливі фактори взаємодії учнів, учителів, батьків, адміністрації, громадськості.

Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо), заклад освіти забезпечує використання інших засобів комунікації. Класні керівники збирають інформацію про таких учнів та через заповнення відповідної форми доводять до адміністрації та вчителів-предметників прізвища та спосіб організації освітнього процесу, прийнятний для даної родини.

Будь-який освітній процес неможливий без здійснення відповідної ВИХОВНОЇ РОБОТИ. Щопонеділка класні керівники проводять онлайн-години спілкування з учнями та батьками, під час яких демонструються та обговорюються  тематичні відео-лінійки, основні питання щодо організації взаємодії під час дистанційного навчання.  Учні онлайн працювали над спільними проектами, організовано роботу онлайн-театру.

Адміністрація школи здійснює координацію освітнього процесу. Проведені онлайн-конференції з організації дистанційного навчання, систематизовано банк освітніх онлайн-ресурсів, створені відеоролики з навчання використання різноманітних ресурсів для дистанційного навчання.

Близько 4-х років в школі використовується  Google-календар як основна форма взаємодії між вчителями та адміністрацією, в який заносяться всі заплановані шкільні події (матеріали до годин спілкування, заплановані методичні заходи,  питання для термінового вирішення, форми та документи для надання електронної звітності тощо). Календар є спільним для всіх вчителів закладу та синхронізований з персональними календарями вчителів. Таким чином, вчитель завжди перебуває в курсі шкільних подій: в будь-який час, в будь-якому місці з будь-якого пристрою, підключеного до мережі. Календар містить прикріплені документи, форми, відео та фотоматеріали  або посилання на них, з якими вчителі можуть ознайомитися, завантажити для використання в роботі, спільно заповнювати, вносити правки, обговорювати.

Для організації взаємодії між адміністрацією та вчителями також створено GoogleClass «Методичний кабінет ЗОШ 57».

 До всіх GoogleClass вчителів приєднана адміністрація школи (через Google-акаунт) як вчитель. Це дає змогу надати допомогу вчителю при створенні навчального контенту, здійснення взаємодії з учнями. Результати освітнього процесу відслідковуються через доступу до всіх електронних журналів ресурсу Щоденник.юа. Доступ до всіх класів можна здійснити через інтерактивний розклад навчальних занять, який за відповідним посиланням надає змогу перейти до класу та журналу (відповідно до доступу, дозволеного для певного акаунту).

Дистанційне навчання  в МЗОШ№57 передбачає активну взаємодію між усіма учасниками освітнього процесу. Школа систематично надає індивідуальну допомогу щодо підключення та організації роботи на платформі учням та батькам.

В школі протягом 10 років широко впроваджуються інформаційно-комунікаційні технології, всі вчителі школи на високому рівні володіють навичками роботи з онлайн-сервісами. Адміністрацією школи було організовано цілісний процес дистанційного навчання під час карантинних обмежень.

Школа презентувала власний досвід впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на виставках «Сучасні заклади освіти» в Києві (2019 рік), за що отримала золоту медаль.

З метою соціалізації учасників  освітнього процесу створено тематичні онлайн спільноти для дітей та батьків. Методична та психологічна допомога батькам: щомісячна розсилка, вебінари, Youtube канал. Зручний онлайн кабінет батьків у смартфоні для постійного моніторингу учня. Закрита власна соціальна мережа для батьків, учнів, вчителів. Швидкий зворотній зв’язок.

26 лютого 2021 року в Гронінгені, Нідерланди (#Groningen, Nederland) відбулася IІІ Міжнародна дистанційна науково-практична конференція «Using the latest technologies», на якій представлено досвід Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №57 імені Т.Г.Шевченка. В секції «PEDAGOGICAL SCIENCES» представлено роботу закладу «THE CONCEPT OF DISTANCE LEARNING IN SYSTEMS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES».
У роботі висвітлено сучасні підходи щодо поняття дистанційного навчання в системі інноваційних технологій навчання. Розглянуто організацію дистанційного навчання на платформах сервісу Google. Запропоновані інформаційно-комунікаційні технології під час дистанційного навчання дозволяють реалізовувати сучасну концепцію Нової української школи, яка базується у набутті учнями необхідних компетентностей.
Тези наукового дослідження, проведеного на базі школи, опубліковано у збірнику виступів ІІI Міжнародної дистанційної науково-практичної конференції.

23 лютого 2021 року у Стокгольмі (Швеція) Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №57 імені Тараса Григоровича Шевченка презентувала досвід на міжнародній науковій конференції .Досвід Миколаївської ЗОШ № 57 імені Т.Г.Шевченка щодо організації віртуальних лабораторних робіт з фізики на базі сайту інтерактивних симуляцій «PHET COLORADO» презентовано під час VІ Міжнародної дистанційної міждисциплінарної наукової конференції «Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society». У міжнародному науковому заході брали участь представники України, Бразилії, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Швеції.

З інформацією щодо організації дистанційного навчання та прикладів впровадження можна ознайомитися на наступних інформаційних ресурсах:

Facebook-сторінка школи (Дана сторінка висвітлює шкільні та освітні новини): https://www.facebook.com/mzosh57/?modal=admin_todo_tour

Телекомпанія «Сатурн».05.04.2021. Сюжет. ЗОШ №57 ім. Тараса Шевченка – миколаївський пілотний проект дистанційної школи

Суспільне “Миколаїв”. 17.03.2021. Сюжет про дистанційне навчання в ЗОШ №57 імені Т.Г.Шевченка  

Суспільне “Миколаїв”. 28.01.2021. Сюжет про використання електронних журналів та щоденників в освітньому процесі МЗОШ№57 імені Т.Г.Шевченка

Віртуальні лабораторні роботи з фізики для учнів 7-9 класів на базі інтерактивного комп’ютерного комплексу PHET COLORADO (презентація досвіду вч.фізики Запорожець О.В.)

Суспільне “Миколаїв”. 25.02.2021. Сюжет “Вчителька фізики Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №57 імені Тараса Шевченка Оксана Запорожець поділилася досвідом організації віртуальних занять з фізики на міжнародній науковій конференції в Швеції.”

Дистанційний науково-практичний консиліум (Презентація «Використання освітніх Інтернет-ресурсів у процесі роботи вчителя в умовах карантину» допомагає організовувати роботу в умовах карантину):

https://docs.google.com/presentation/d/1uXZtcZM6th6f2AKlrqWGcVlYQmsokOud6ewCx22enNQ/edit#slide=id.p

Публікації в ЗМІ:

logo

09.04.2021

У межах пілотного проекту створять дистанційні класи

http://www.golos.com.ua/article/344417?fbclid=IwAR2dvQCBxeipaaxXuBCPfIwUiWTeF7GmEkkgGcdZrXhie6XHxPkxRo0FK0U

Главная
30.03.2021

Пилотный проект: в трех школах Николаева на постоянной основе откроют дистанционные классы

https://svidok.info/ru/news/51810?fbclid=IwAR0qgV0eCVYbQQfFV3UohI0xyZvHO46Ngpd9j2Vy9loHU4sc19OtBMTmQe4

Логотип mk.mk.ua Корабль
30.03.2021

В Николаеве появится первая дистанционная школа

https://www.mk.mk.ua/rubric/politic/2021/03/30/85439/

30.03.2021

У Миколаєві відкривається перша загальноосвітня дистанційна школа

https://trkmart.tv/u-mykolayevi-vidkryvayetsya-persha-zagalnoosvitnya-dystanczijna-shkola/

Не карантин. В Николаеве открывается первая дистанционная школа

В Николаеве открывается первая общеобразовательная дистанционная школа

http://izvestia.nikolaev.ua/news/в-николаеве-открывается-первая-общео/
Главная
19.03.2021

В Николаеве поделились опытом работы николаевских учителей в период пандемии.

https://svidok.info/ru/evidence/51437?fbclid=IwAR3FPbkLcd9yvcOWE79MN6G_JuoR8jBAIjx_QmEwN_LRZEubIzDPZL9qMl0

Учитель физики николаевской школы показала, как проводить виртуальную лабораторную работу

http://izvestia.nikolaev.ua/news/учитель-физики-николаевской-школы-по/
02.02.2021

В николаевской школе рассказали, насколько удобно использовать электронные дневники и журналы

https://news.pn/ru/public/248729

Миколаївська школа вже користується електронними щоденниками та журналами

29.01.2021

ЭТО УДОБНО: В НИКОЛАЕВСКОЙ ШКОЛЕ ИМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКО ИСПОЛЬЗУЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДНЕВНИКИ И ЖУРНАЛЫ

https://zerkalo.mk.ua/novini/eto-udobno-v-nikolaevskoj-shkole-im-tarasa-shevchenko-ispolzuyut-elektronnye-dnevniki-i-zhurnaly.html?fbclid=IwAR3CuJQhd19Mt_xBjb_ckZzmcXcb33U1Xs6fjzd0IHcadUZ65U6d8Kp_a3I


Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Календар

Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930